Close
Skip to content

Könyvben szereplő linkek

Ezen az oldalon a könyvben elhelyezett külső hivatkozások érhetőek el kényelmesen, egy helyről, fejezetekre bontva.

1. Bevezetés

http://netduino.foundation/
http://www.mono-project.com
https://github.com/Microsoft/dotnet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
https://www.nanoframework.net/

2. A Nyelv alapjai

http://wiki.prog.hu/wiki/Deklaráció
http://wiki.prog.hu/wiki/Funkcionális_programozás
http://wiki.prog.hu/wiki/Metódus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anders_Hejlsberg
https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Boole
https://xkcd.com/1513/

3. Alkalmazáskészítés alapjai

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.math
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.timespan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_XP-parancsok_listája
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488%28v=cs.20%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.console%28v=vs.110%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.consolekeyinfo%28v=vs.110%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.convert%28v=vs.110%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.datetime
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.string%28v=vs.110%29.aspx

4. Vezérlési szerkezetek és blokkok

https://mikevallotton.wordpress.com/2009/07/08/net-exceptions-all-of-them/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229007%28v=vs.110%29.aspx
https://xkcd.com/292/

5. Osztályok, objektumok

http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gráf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Verem_
https://xkcd.com/1739/

6. Adatstruktúrák

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Data_Queue.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halmaz
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ncolt_lista#/media/File:Doubly-linked-list.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ncolt_lista#/media/File:Singly-linked-list.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Programtervezési_minta

7. Algoritmusok

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszeudokód
https://www.youtube.com/watch?v=8hEyhs3OV1w
https://www.youtube.com/watch?v=8oJS1BMKE64
https://www.youtube.com/watch?v=92BfuxHn2XE
https://www.youtube.com/watch?v=Cq7SMsQBEUw
https://www.youtube.com/watch?v=n4sk-SzGvZA

8. Nyelvi szolgáltatások

https://github.com/EWSoftware/SHFB
https://hu.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1lis_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megfigyel%C5%91_programtervez%C3%A9si_minta
https://hu.wikipedia.org/wiki/XML
https://pcforum.hu/szotar/memory+leak
https://regexr.com/
https://xkcd.com/208/

9. Fájl és könyvtár kezelés

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
https://www.7-zip.org/
https://xmltocsharp.azurewebsites.net/

10. Modern Alkalmazáskészítés alapjai

http://json2csharp.com/
http://releases.ubuntu.com/18.04.2/ubuntu-18.04.2-desktop-amd64.iso
https://api.ipify.org
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/net-standard
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/apiindex/windows-api-list
https://github.com/NuGetPackageExplorer/NuGetPackageExplorer/releases
https://pinvoke.net/
https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrdmdm3
https://www.newtonsoft.com/json
https://www.nuget.org/
https://www.nuget.org/packages/manage/upload
https://xkcd.com/844/

11. Többszálú programozás

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.threading.tasks.parallelloopstate
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.threading.thread

12. Haladó Modern alkalmazásfejlesztés

http://nlua.org/
http://prismlibrary.github.io
http://www.ninject.org/
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/reflection
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/fsharp/
https://github.com/castleproject/Windsor
https://github.com/icsharpcode/ILSpy
https://github.com/IronLanguages/ironpython3
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SharpDevelopTeam.ILSpy
https://tools.ietf.org/html/rfc4647
https://tools.ietf.org/html/rfc5646
https://unitycontainer.github.io/index.html
https://visualstudiomagazine.com/articles/2011/11/16/the-roslyn-scripting-api.aspx
https://www.gapotchenko.com/eazfuscator.net/download
https://www.preemptive.com/products/dotfuscator/downloads
https://www.tutorialspoint.com/lua/

13. .NET Core

https://code.visualstudio.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/rid-catalog
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet-build
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core
https://dotnet.microsoft.com/download/visual-studio-sdks
https://github.com/dotnet/corefx/blob/master/pkg/Microsoft.NETCore.Platforms/runtime.json
https://github.com/hvanbakel/CsprojToVs2017
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ConnieYau.NETPortabilityAnalyzer
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.code-runner
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=jchannon.csharpextensions
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.csharp
https://visualstudio.microsoft.com/

14. C# 8.0 és 9.0 újdonságai

https://en.wikipedia.org/wiki/Domain-driven_design

Végszó

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alkalmaz%C3%A1sprogramoz%C3%A1si_fel%C3%BClet

Mellékletek

http://www.maths.bris.ac.uk/~mb13434/git/index.html
https://about.gitlab.com/
https://bitbucket.org/
https://git-scm.com/book/en/v2
https://github.com/
https://github.com/github/gitignore
https://help.github.com/articles/generating-an-ssh-key/
https://hu.wikipedia.org/wiki/TCP_%C3%A9s_UDP_portsz%C3%A1mok_list%C3%A1ja
https://www.andrewhoog.com/post/howto-setup-a-private-git-server-on-ubuntu-18.04/